Přihlášení

Pro registrované členy IFMA

Odebírat novinkyReceive HTML?

Joomla Extensions powered by Joobi

Kategorie "Osobnost roku" 

 
IDJménoNázevNominace
1JAN KOTALÍKPROJEKTOVÝ MANAŽER Jan Kotalík je jedním z prvních FM inženýrů, který má zkušenosti z obtížné pozice českého inženýra v KATARU.
2Ing. Aleš PékVedoucí technického odboruNominovaný aktivně sdílí své zkušenosti a znalosti získané praxí facility manažera na Univerzitě Pardubice, tj. ze segmentu organizací státní správy a samosprávy. Je inspirátorem pro další školy a pro mnohé úřady a instituce. Aktivně šíří a propaguje myšlenky i praxi Facility managementu v ČR i za hranicemi.
3Ing. Petr MiklicajednatelOd roku 1993 se ve spolupráci s německou firmou pit-cup GmbH zabývá vývojem a implementací SW pro TZB. Jako jeden z prvních přinesl na český trh program pro digitalizaci projektové dokumentace jako základ pozdějšího BIM modelu. Obor počítačová podpora facility managementu propagoval formou odborných článků a přednášek. CAFM systémy jsou jeho hlavní činností již 25 let. Umožnil také mnoha studentům FAST VŠB TUO se s tímto předmětem prakticky seznámit.
4Jan KotalíkProjektový manažerJan Kotalík je jedním z prvních FM inženýrů, který má zkušenosti z obtížné pozice českého inženýra v KATARU.

 

Další nominace:

nominace osobnosti

Kategorie "Odborná práce roku" 

 
IDJménoNázevNominace
1Management ekonomiky správy majetkuProblematika ekonomiky správy a údržby staveb byla a stále ještě je odbornou veřejností mnohdy podceňována a nezřídka vnímána okrajově. Její nedocenění spočívá v odmítání dlouhého životního cyklu staveb.

Další nominace:

nomi

 
 
 

Kategorie "Projekt roku" 

 
IDJménoNázevNominace
1Pilotní projekt zavádění BIM v areálu Fakulty stavební na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava (FAST VŠB - TUO)Cílem projektu byla podrobná digitalizace objektu výzkumného centra dřevostaveb v areálu FAST VŠB - TUO a získání skutečného přehledu spravovaného majetku, ploch, konstrukcí a procesů facility managementu, jejich efektivity a optimalizace s využitím BIM modelu a CAFM systému pit-FM. Následně byly zkušenosti a postupy využity při zavádění BIM na celém areálu FAST VŠB - TUO. Zavedení BIM odhalilo mnoho nedostatků a přispělo ke zefektivnění provozu a údržby staveb a celkovému snížení nákladů.

Další nominace:

nomi

 

Kategorie "Studentská práce roku" 

 
IDJménoNázevNominace

Další nominace:

nomi

IFMA CZ vyhlašuje XVII.. ročník veřejné neanonymní soutěže FM AWARDS 2018.

Cílem soutěže je podpořit nejlepší řešení a seznámit nejširší odbornou veřejnost s významnými projekty a osobnostmi v oboru Facility managementu. Všechny přihlášené projekty ve všech kategoriích posoudí odborná komise, složená z odborníků v oboru. 

Pro letošní rok je soutěž vyhlášena pro kategorie:

 1. Projekt roku
 2. Studentská práce roku 
 3. Odborná práce roku
 4. Osobnost roku
 5. Cena prezidenta IFMA.CZ 

Mimo tyto kategorie bude letos ještě vyhlášena Cena prezidenta IFMA CZ 2018 za význačný přínos oboru FM. Tuto cenu uděluje prezident asociace. 

Přihlášky do soutěže FM Awards 2018 jsou přijímány prostřednictvím online formuláře do pondělí 5. 11. 2018.

 

Přihlášky zaregistrované po tomto termínu nebudou do soutěže zařazeny.

 

Nominované projekty posuzuje odborná komise, před níž nominované subjekty musejí svou nominaci obhájit. Komise pak vybere nejlepší účastníky ve všech kategoriích. 

Osobní obhajoby soutěžících proběhnou pravděpodobně 12. 11. 2018 - bude upřesněno od 9,00 hodin. Místo zasedání komise bude sdělěno přihlášeným e-mailem. 

 

Podmínky a požadavky pro účast v soutěži:

Projekt roku 2018

Do soutěže mohou být přihlášeny projekty realizované v období od 1. září 2017 do 31. října 2018, nebo jejichž výstupy jsou hodnotitelné v tomto období. Do této kategorie může podat přihlášku fyzická nebo právnická osoba, která se podílela na realizaci a která je schopná dílo zdokumentovat a prezentovat před komisí.

Představenstvo předpokládá, že všechny nominované projekty v této kategorii budou představeny formou přednášky na mezinárodní konferenci. Anotaci přednášky a zařazení do programu provedou autoři ve spolupráci s komisí, či předem.  

Studentská práce roku 2018 
Do kategorie studentská práce může podat přihlášku student VOŠ nebo vysoké školy, který dokončil školní práci zabývající se problematikou Facility managementu a který tuto práci prezentoval v rámci svých školních aktivit a byla dokončena ve školním roce 2017-2018. Vítězná práce bude představena na mezinárodní konferenci TFM2018. 
Soutěž v této kategorii je omezena:
•    věkem 28 let (dovršeným v roce konání soutěže)
•    současně je podmínkou účasti studium nebo ukončení řádného bakalářského nebo magisterského stupně na VOŠ nebo vysoké škole (vyloučeny jsou doktorandské a vědecké stupně)

Odborná práce roku 2018
Tato kategorie je směrována na vědecky a odborně fundované projekty, publikace nebo studie, jež přinášejí inovační prvky do Facility managementu. Pořadatelé předpokládají, že v této kategorii se zúčastní předně doktorandi a vědečtí pracovníci bez omezení věku a dále projekty, které svým charakterem vybočují z kategorie Projekt roku (zejména dlouhodobou koncepčností, netradičním vnímáním oboru atd.).

Osobnost roku 2018 
Do kategorie osobnost roku může podat přihlášku každá fyzická osoba, která shromáždí veškeré potřebné podklady a získá souhlas s uveřejněním osobních údajů od navrhované osobnosti. Každá fyzická osoba může podat nominaci pouze na jednu osobnost.

Cena prezidenta

Tuto cenu uděluje prezident asociace za význačný teoretický či praktický přínos oboru FM. 

 

Cílem soutěže je podpořit nejlepší řešení a seznámit nejširší odbornou veřejnost s významnými projekty a osobnostmi v oboru Facility managementu. Soutěž se vypisuje v kategoriích Projekt roku, Odborná práce roku a Osobnost roku. Do soutěže mohou být přihlášeny projekty a osobnosti působící na území České republiky a realizované v období od 1. září 2016 do 31. října 2017, nebo jejichž výstupy jsou hodnotitelné v tomto období. Samostatnou kategorii tvoří hodnocení Studentských prací. Do této kategorie mohou být přihlášeny studentské práce, které byly dokončeny ve školním roce 2016-2017.

V kategorii projekt roku budou jednotlivé ceny uděleny na základě doporučení odborné poroty. Odborná porota bude posuzovat jednotlivé projekty zejména podle těchto kritérií:

 • dlouhodobý přínos projektu
 • efektivita a racionalita projektu
 • výjimečnost a originalita projektu

Odborná porota je nejméně pětičlenná a její členové jsou jmenováni Představenstvem asociace IFMA CZ. Společně se jmenováním členů poroty určí Představenstvo IFMA CZ patrona soutěže, který je zodpovědný za zdárný průběh soutěže. Členové poroty se vzdávají práva být nominováni do soutěže v kategorii osobnost roku a zároveň souhlasí s tím, že budou jejich jména publikována v odborném tisku v souvislosti se soutěží FM AWARDS 2017.

Pro letošní XVII. ročník soutěže Představenstvo IFMA CZ jmenovalo porotu v tomto složení:

Jméno Společnost
Petr GLOS Masarykova univerzita Brno - patron soutěže za Představenstvo IFMA CZ
   
Lukáš EMINGR ČEZ Korporátní služby, s. r. o.
Daniel MACEK ČVUT Praha - Fakulta stavební
Ivan PUCHMELTR ENGIE Services, a. s.
Pavel SVOBODA Mirro, s. r. o.
Štěpánka TOMANOVÁ CAD-BIM, s. r. o.
Ján VÝBOH Rossy Service, a. s.

 

 Zasedání odborné poroty je plánováno na začátek měsíce listopadu (bude upřesněno) v Praze, kdy všichni účastníci soutěže budou prezentovat osobně své přihlášky.

Vyhlášení výsledků soutěže FM AWARDS 2017 je součástí slavnostního večera XVII. ročníku Týdne Facility managementu 2017, který se uskuteční dne 14. listopadu 2017 od 19,00 hodin (místo bude upřesněno). Ocenění v jednotlivých kategoriích budou prezentována během konání konference IFMA CZ dne 14. listopadu 2017 v rámci TFM 2017.

Vítězný projekt má právo používat udělený titul jako referenční, reklamní a propagační argument.

Nominace do jednotlivých kategorií budou zveřejněny v předstihu v odborném tisku a na internetových stránkách www.ifma.cz, před konečným vyhlášením vítězů soutěže. Oceněným projektům bude věnována náležitá publicita v odborných časopisech a publikacích.

 Vyhlášeny budou ceny v následujících kategoriích:  award

 

 • PROJEKT roku 2017 v oboru FM
 • OSOBNOST roku 2017
 • STUDENTSKÁ PRÁCE roku 2017
 • ODBORNÁ PRÁCE 2017
 • CENA PREZIDENTA 2017 - uděluje prezident asociace.

Jednotlivé ceny mohou být uděleny pouze nominovaným projektům, osobnostem a studentským pracím a vždy pouze jedné nebo jednomu. Na základě doporučení odborné poroty uděluje Představenstvo IFMA CZ ceny v jednotlivým kategoriích. 

Přihlášku do soutěže včetně dokumentace je nutné zaslat přes on-line formulář nejpozději do 30. září 2017.

Ceník k TFM 2016 bude zveřejněn do konce měsíce srpna.

Soutěž "FM Awards 2017" je vyhlášena v níže uvedených kategoriích:

 • PROJEKT ROKU
 • STUDENTSKÁ PRÁCE
 • ODBORNÁ PRÁCE
 • OSOBNOST ROKU

Mimo tyto kategorie bude ještě udělena Cena prezidenta IFMA CZ 2017. 

Všechny nominace jsou uvedeny pod jednotlivými kategoriemi - viz níže 

 

Vyhledat na webu

Partner IFMA CZ - Standard

Please update your Flash Player to view content.

Partner IFMA CZ

Please update your Flash Player to view content.

Kalendář akcí

Žádné události k zobrazení

Hlavní mediální partneři

Please update your Flash Player to view content.

Mediální partneři

Please update your Flash Player to view content.

Spolupracujeme

Please update your Flash Player to view content.