Přihlášení

Pro registrované členy IFMA

Odebírat novinkyReceive HTML?

Joomla Extensions powered by Joobi

     V pořadí již 3. setkání sekce klientů FM (dále jen SKFM) se uskutečnilo dne 5.5.2016 v prostorech sídla ČSOB a.s. v pražských Radlicích. Patronát tohoto sdružení stále drží česká pobočka asociace IFMA, ovšem v rámci setkání došlo ke změně předsedy této sekce. Zakladatel sekce, Ing. Martin Kaleta ze společnosti Arridere s.r.o., který přešel do sféry poskytovatele služeb, předal svojí funkci nové předsedkyni sekce, paní Janě Poláčkové, která se mimo jiné podílela výraznou měrou na vzniku stávajícího sídla ČSOB a.s. Stejně jako v předchozích setkáních SKFM i tentokráte byla účast pestrá, zúčastnili se zástupci společností bankovního a finančního sektoru (ČSOB, KB, ČP), zástupci investičních skupin (CIMEX INVEST, PPF Real Estate), gastronomie (AmRest, McDonald´s), veřejné subjekty (Univerzita Pardubice, Ústav jaderného výzkumu) a další komerční oblasti (RWE, Yusen Logistic, Embassy of Canada, IKEA, GrandioR hotel Prague, nkt cables).

    

     Dne 22.9.2015 proběhlo v historických a reprezentativních prostorech Velvyslanectví Kanady v Praze 6 Dejvicích druhé setkání sekce klientů pod záštitou české pobočky Mezinárodní asociace facility managementu (IFMA). Moderovaná diskuze, předsedou sekce Martinem Kaletou, byla spojená se slavnostním obědem a prohlídkou administrativních a technologických prostor pod vedením facility manažerky areálu velvyslanectví Jany Hrubé. Akce se účastnili zástupci významných investorů (PPF, Cimex), finančních institucí (ČSOB, ČNB, ČP, Generali) a dalších subjektů (IKEA, Barrandov Studio, Univerzita Pardubice, atd.).
     Sekce klientů je obrácenou analogií sekce poskytovatelů vznikající rovněž pod patronátem IFMA. Klient FM je osoba nebo organizace, která je vlastníkem nemovitého majetku, provozovatelem nemovitého majetku nebo významným nájemcem objektu mimo dodavatele služeb facility managementu tak, aby nemohlo dojít ke střetu zájmu. Společným cílem sekce je sdílení know how, key stories, referencí za jednoznačným účelem – zvyšování kvality nakupovaných/interně zajišťovaných služeb podporující produktivitu a efektivitu organizace, a dále zvyšování povědomí o oboru napříč tržním i veřejným segmentem České republiky.
    

     Dne 29. 1. 2015 proběhlo pod záštitou české pobočky Mezinárodní asociace facility managementu (IFMA) historicky první setkání Sekce FM klientů z řad členů asociace a sympatizantů z oblastí komerčního sektoru (investoři, hospitality, energetický i bankovní průmysl, velkoobchod a další) a veřejného sektoru.  Setkání proběhlo v Kongresovém centru U Hájků v centru Prahy za účasti prezidenta asociace Ing. Ondřeje Štrupa, IFMA Fellow, a předsedy sekce a člena představenstva asociace Ing. Martina Kalety. Součástí diskuze sekce byla také prohlídka kongresového centra a přilehlých hotelů, kde bylo možné vidět jak technologické zázemí, tak probíhající rekonstrukce prostor za plného provozu kongresového centra a hotelu.
     Sekce klientů je obrácenou analogií sekce poskytovatelů vznikající rovněž pod patronátem IFMA. Klient FM je osoba nebo organizace, která je vlastníkem nemovitého majetku, provozovatelem nemovitého majetku nebo významným nájemcem objektu mimo dodavatele služeb facility managementu tak, aby nemohlo dojít ke střetu zájmu. Společným cílem sekce je sdílení know how, key stories, referencí za jednoznačným účelem – zvyšování kvality nakupovaných/interně zajišťovaných služeb podporující produktivitu a efektivitu organizace, a dále zvyšování povědomí o oboru napříč tržním i veřejným segmentem České republiky.
    

Sdružení FM klientů. 

IFMA CZ, za podpory Embassy of Canada, si Vás dovoluje pozvat na 2. setkání Sekce FM klientů

Úterý 22. 9. 2015 o13,00 do 16,00 hodin

Místo konání: Embassy of Canada, Ve Struhách 2, Praha 6 

Program:

Společný oběd

1.IFMA CZ - představení
2.Zadání pro portál IFMA (identifikace dat a informací, které by IFMA měla centrálně sbírat, včetně podoby a způsobu distribuce – viz sdílení referencí, knowledge management)
3.Kam se ztrácí kvalita/erudice ve službách?
4.Centrální nákup vs. zákon o veřejných zakázkách – úspěšnost prosazování kvalitativních parametrů výběrových řízení
5.Postavení žen ve FM
6.Téma navržené účastníky

Moderátorem akce je:

Ing. Martin Kaleta – člen Představenstva IFMA CZ (Cimex Invest, s. r. o.)

 

Sdružení FM poskytovatelů. 

Na minulé valné hromadě bylo odsouhlaseno založení sekcí klientů (SFMK) a FM poskytovatelů (SFMP). Sekce FM poskytovatelů se v roce 2015 sešla pouze jednou 19. 3. 2015 na přípravné schůzce v parlamentu ČR. Další schůzky se uskutečnili až v roce 2016, proto v této zprávě za rok 2015 pouze informace o základních výstupech a směřování sekce, které byly uskutečněny před vydáním této zpráva v roce 2016. Sekce se bude zaměřovat zejména na tyto aktivity:

  • Vytvoření Metodiky pro Zákon o zadávání veřejných zakázek a popularizace této metodiky i do komerční sféry.
  • Tvorba obecných ceníků či nástroje na stanovení „obvyklých“ cen
  • Nastavení spolupráce mezi SFMP a SFMK
  • Vzdělávání a popularizace oboru (je třeba intenzivně připravovat další odborníky)
  • Spolupráce s MF, MV, MPO a MMR

Členové sekce SFMP samozřejmě vnímají i další problematiky oboru jakými jsou například vnímání a podpora rozvoje oboru, legislativa a právní prostředí, zavedení jednotných systémů řízení FM do praxe atd.

Pouze pro rekapitulaci základní podmínky členství v SFMP. Členem je automaticky každý člen IFMA CZ, který je zaměstnán, nebo pracuje v oblasti FM poskytovatelů, FM dodavatelů, výrobců a dodavatelů materiálů, prostředků, zařízení a komponentů pro výkon FM služeb a dále v oblasti ICT podpory FM. Mezi členy jsou zařazováni též poradci, kteří se na tomto rozvoji podílí a dále nečleni IFMA CZ (například zaměstnanci IFMA CZ Partnera, nebo společností, které zatím nemají s IFMA CZ žádné vazby) se stejným zaměřením. Ti však nemají hlasovací oprávnění při rozhodování o materiálech, které sekce vydává (mají pouze poradní hlas).

 

Vyhledat na webu

Partner IFMA CZ - Silver

Please update your Flash Player to view content.

Partner IFMA CZ - Standard

Please update your Flash Player to view content.

Partner IFMA CZ

Please update your Flash Player to view content.

Hlavní mediální partneři

Please update your Flash Player to view content.

Mediální partneři

Please update your Flash Player to view content.

Spolupracujeme

Please update your Flash Player to view content.