Přihlášení

Pro registrované členy IFMA

Odebírat novinkyReceive HTML?

Joomla Extensions powered by Joobi

Prezident IFMA doporučuje členům a všem zájemcům o obor FM. 

Vzdělávací partner IFMA CZ, společnost FM Institute s.r.o. pořádá 19. a 20.3. základní představení dvou nových standardů ISO ve svých kurzech. Účast lze všem jenom doporučit. 

ISO 41001 "Facility management - Systémy řízení - Požadavky s návodem k použití". Tato celosvětová norma sjednocuje systémy řízení správy majetku a podpůrných služeb ve všech typech společností (veřejných i komerčních). Jednodenní kurz seznámí účastníky s celou normou, poukáže na případné drobné odchylky od dosud platné ČSN EN 15221. Tato norma přináší systémový pohled do oblasti řízení společností, která byla zatím vnímána pouze okrajově.

Tato norma je koncipována jako podklad pro auditování systému řízení ve společnostech (obdobně jako ISO 9000, ISO 14000 atd.). Účastníci tohoto kurzu se proto mohou seznámit již dnes s principy, které budou v blízké době uplatňovány ve formě auditu systému řízení podpůrných služeb a správy majetku v jejich společnostech. 

REGISTRACE

ISO 41001 "Facility management - Systémy řízení - Požadavky s návodem k použití" byla dne 3. 3. 2018  oficiálně potvrzena. Tato celosvětová norma sjednocuje systémy řízení správy majetku a podpůrných služeb ve všech typech společností (veřejných i komerčních).

Jednodenní kurz seznámí účastníky s postupem implementace facility managementu v souladu s "ISO 41012 - Facility managemenet - Pokyny pro strategické získávání a vypracování dohod". Tento díl normy řady ISO 41000 pojednává o způsobu optimalizace nebo implementace facility managementu do společností, které se chtějí ucházet o budoucí certifikaci podle ISO 41000. Připravte se již dnes na tuto certifikaci, seznamte se s principy a s případnými potřebami modifikací Vašeho systému řízení podpůrných služeb.

REGISTRACE

Těší nás, že se do programu konference dostala prezentace našeho partnera společnosti Spaceti, s. r. o.!

Detaily k celému programu najdete na

Stále je možné se přihlásit

Věříme, že pokud Vám to Vaše pracovní vytížení dovolí, budete i Vy účastníky této evropské akce.

WW18 Europe Logo Horizontal 
WWE2018 speaker card
Paul Papadimitriou

Dne 2. 3. 2018 byl oficiálně vyhlášen výsledek hlasování o konečné platnosti celosvětového standardu ISO 41000 "Facility management - Management systems - Requirements with guidance for use". Tato norma je počínaje tímto dnem oficiálně PLATNÁ. Pro hlasovalo 28 P-členů (včetně ČR), 6 členů se zdrželo, nikdo nebyl proti. Za ČR zastupoval v komisi ing. Ondřej Štrup, IFMA Fellow. 

V procesu odsouhlasování a přípravy jsou ještě tři podpůrné díly této normy ISO 41011 "Facility management - Vocabulary", ISO 41012 "Facility management - Guidance on strategic sourcing and the development of agreements" a ISO 41013 "Facility management - Scope, key concepts and benefits". Potěšitelné je, že díl ISO 41012 v převážné části převzal normu EN 15221-2. 

Dalším krokem po přijetí ISO normy je hlasování v CEN o přijetí této normy v 27 zemích EU. Vzhledem k tomu, že na tvorbě této ISO normy se podílejí skoro všichni autoři EN 15221, je téměř jisté, že tato norma bude odsouhlasena i v komisí CEN/TC 348 a tím se stane platnou i na území EU. Již dnes komise CEN/TC 348 má zřízeny pracovní workgoupy, které pracují na harmonizaci EN 15221 s ISO 41000. Je proto pravděpodobné, že v dohledné době dojde i k aktualizacím nyní púlatných EN 15221.

Vzdělávací společnost FM Institute aktuálně zařadila do svého programu dva kurzy, které Vás s touto normou seznámí (registrovat se můžete na http://www.fminstitute.cz/index.php/kurzy/specializovane-kurzy#e-147: 

ISO 41001 - Facility management - NOVINKA 

ISO 41012 - Implementace Facility managementu - NOVINKA

Aktuální nabídku kurzů též naleznete v našem kalendáři.

World Workplace 2018 se odehraje v květnu v Barceloně. 

 WW18EU Banner 300x250px  ww barca 2018
 Budete očarování a fascinování největší metropolí ležící na břehu Středozemního moře, která v r. 2018 hostí WW. Město se stalo jedním z nejnavštěvova-nějších míst v Evropě, zejména pro svůj neotřelý vkus a životní styl. Se svou vice než 2000 let trvající historií zahrnuje Barcelona stále staré historické po-klady, stejně dobře však hostí ukázky současné ar-chitektury, umění a kultury. Od středověkého centra až k modernistickým ukázkám architektury Antonio Gaudí. Barcelona nabídne vždy něco unikátního k objevování, třeba nezapomenutelné současné budovy v revi-talizovaném přístavu.
World Workplace v Evropě bude zase jednou vy-užívat historického prostředí pro svůj odborný program. “Casa Llotja“ – budova umístěná uvnitř přístavu a bude sloužit jako místo setkávání a jedinečné nastavení pro rozšíření Vašich zkušeností s World Workplace v Evropě.
nos vemos barcelona

 

Přílohy:
Stahnout tento soubor (WW18EU_STD_web.pdf)Pozvanka[Pozvanka]Milan Hampl753 kB214 Stažení
Stahnout tento soubor (WW18EU_STD_webCZ.pdf)Pozvanka ceska[Pozvanka]Milan Hampl530 kB206 Stažení

Česká republika udělala zásadní krok na cestě k digitalizaci nejen stavebnictví

Vláda České republiky na svém zasedání dne 25. září 2017 schválila pod č.j. 918/17 ministrem průmyslu a obchodu Jiřím Havlíčkem předloženou Koncepci zavádění metody BIM v České republice. Na témže jednání vláda také schválila Akční plán pro Společnost 4.0. Co předložené dokumenty obsahují, co z nich vyplývá?BIM vlada schvaleni

Akční plán pro Společnost 4.0

Akční plán je zastřešujícím dokumentem vlády pro oblast digitální agendy a tzv. Společnosti 4.0. Tento plán formuluje prioritní úkoly, které si vláda stanovuje v kontextu celospolečenských výzev spojených s dopady zavádění digitálních technologií na ekonomiku i společnost. Dopady čtvrté průmyslová revoluce budou mít vliv na všechna odvětví lidské činnosti. Stavebnictví je vnímáno jako důležitý sektor hospodářství, který výrazně přispívá k jeho konkurenceschopnosti a pozitivně ovlivňuje ekonomický i sociální rozvoj celé společnosti.

„Zmiňovaný akční plán pro Společnost 4.0 podtrhuje skutečnost, že se v současnosti nacházíme na prahu čtvrté průmyslové revoluce.“ Říká Petr Vaněk, předseda Odborné rady pro BIM a doplňuje: „Čtvrtá průmyslová revoluce požaduje stavebnictví, které bude naplno využívat všech prostředků nejmodernějších technologií včetně metody Informačního modelování staveb. I proto je Stavebnictví 4.0 jednou z priorit dalšího směřování činnosti Odborné rady pro BIM. “

Koncepce zavádění metody BIM v České republice

Koncepce zavádění metody BIM byla schválena vládou, co z toho vyplývá? „Především je potřeba si uvědomit, že metodu BIM nelze zavést ze dne na den a pro úspěšné zavedení informačního modelování staveb do praxe je potřeba učinit řadu kroků, které mají základní cíl, připravit podmínky pro efektivní používání metody BIM,“ říká místopředseda Odborné rady pro BIM Jaroslav Nechyba dále dodává: „I proto schválený dokument pracuje s časovým harmonogramem pro období 2018 – 2021 a 2022 – 2027 a obsahuje na 50 stranách řadu zásadních témat, která budou důležitá pro úspěšné naplnění koncepce zavádění BIM v Česku.“

Mezi hlavními tématy související se zaváděním BIM proto nechybí takové kapitoly, které věnují pozornost požadavkům na vlastnosti stavebních výrobků a stavebních prvků pro tvorbu informačního modelu stavby, BIM ve vztahu k rozpočtům, nákladům a harmonogramu stavby, BIM a Facility Managementu či vazbě BIM na geografické informační systémy (GIS). Dalšími klíčovými tématy při zavádění BIM budou bezesporu také normy a technické standardy, otázky tvorby a vlastnictví datových modelů, autorská práva, významně se BIM dotýká také zadávání veřejných zakázek ve stavebnictví. Neméně důležitý bude také přístup ke vzdělávání. 

Nejzásadnější kapitolou schválené koncepce je plán postupného zavádění BIM v ČR. „Ten kromě návrhu postupu realizace a organizačního zabezpečení předkládá harmonogram doporučených opatření, doporučení změn právních předpisů nutných pro zavedení BIM.“ Říká místopředseda Odborné rady pro BIM Jaroslav Nechyba. „Metoda BIM totiž zásadním způsobem mění zažité modely spolupráce a klade velký důraz na efektivní výměnu informací o stavbě, během celého jejího životního cyklu,“ doplňuje dále Nechyba. Digitalizace stavebnictví a s tím spojené naplňování koncepce zavádění BIM v České republice bude zásadním tématem příštích několika let. „České stavebnictví čeká nyní velká výzva, kdy bude muset během následujících čtyř let projít vzrušujícím obdobím změn a posunout celý sektor stavebnictví významně k jeho digitalizaci, efektivitě a zlepšení komunikace.“ Nás musí těšit, že IFMA CZ se tvorby Koncepce také zúčastnila a že Koncepce artikuluje pohled FM. 

Přílohy:
Stahnout tento soubor (Koncepce-zavadeni-metody-BIM-v-CR (1).pdf)Koncepce BIM[ ]Milan Hampl1072 kB167 Stažení

Zprávy z IFMA HQ, Houston, Texas, USA. Do you have problem, Houston? 

V sídle IFMA centrály v Texaském Houstonu řádí v bouři přeměněný hurikán Harwey, který se jakoby procházel v oblastech jižního Texasu. 

Celkové úhrny srážek za několik málo dní překračují roční úhrny v našich lokalitách 

2300 HARVEY floodingLocator 0831 1024x837

Výsledek nemohl dopadnout jinak, než dopadl, tedy záplavami s 1000 letými vodami. 

Ani na chvíli nepochybuji, že pracovití Texasané, mezi něž patří i početná česká menšina, tyto problémy zvládnou.

World Worplace 2017 se bude v tomto městě konat, nicméně ani trochu nepochybuji, že se téma spojené s tímto klimatickým efektem stane předmětem různých přednášek, atejně jako tomu bylo v roce 2002 v Praze. 

Každopádně IFMA nebyla přímo zasažena a všichni její představitelé jsou OK. 

Zprávy o soucítění a nabídky pomoci můžeme zprostředkovat. Stejně jako příspěvky pomoci. 

Kdo chce vidět stav, odkazujeme na Washoingtom Post https://www.washingtonpost.com/news/post-nation/wp/2017/08/30/harvey-again-makes-landfall-this-time-as-a-tropical-storm-near-cameron-la/?utm_term=.1dc41d95f495

Kdo chce přispět na pomoc obětem, nechť využije služeb Amerického červeného kříže. https://www.redcross.org/donate/hurricane-harvey 

Bulletin FM Institute - Srpen 2017

Bulletin FM Institute - červenec

 

Jménem všech členů Odborné rady pro BIM si Vás dovolujeme co nejsrdečněji pozvat na výroční konferenci Odborné rady pro BIM, která se uskuteční ve čtvrtek 10. listopadu 2016 v Národní technické knihovně v Praze 6 - Dejvicích. Na účastníky konference čeká opět celá řada inspirativních přednášek a setkání.

BIM DAY 2016

Stavebnictví 4.0

výroční konference Odborné rady pro BIM
čtvrtek 10. listopadu 2016 od 9 do 17 hodin

Místo konání
Ballingův sál
Národní technická knihovna v Praze
Technická 6, Praha 6 – Dejvice

Registrace na konferenci
nejpozději do 8.11.2016
On-line registrační formulář

Předseda představenstva a generální ředitel společnosti MOTOR JIKOV Group a.s. Miroslav Dvořák a jednatelka a výkonná ředitelka společnosti Alca plast s.r.o. Radka Prokopová byli dnes v pražském Paláci Žofín vyhlášeni absolutními vítězi soutěže MANAŽER ROKU 2015. Ocenění a blahopřání nejlepším manažerům před čtyřmi stovkami podnikatelů a významných hostů předali zástupci vyhlašovatelů soutěže – prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) Jaroslav Hanák, prezident Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR (KZPS) Jan Wiesner a prezident České manažerské asociace (ČMA) Pavel Kafka.

Zlepšit nevyhovující technický stav, snížit výdaje za energie a naopak zvýšit bezpečnost pro automobilovou dopravu i chodce – takové jsou hlavní cíle měst a obcí, které se rozhodnou pro modernizaci veřejného osvětlení.

 

Vyhledat na webu

Partner IFMA CZ - Silver

Please update your Flash Player to view content.

Partner IFMA CZ - Standard

Please update your Flash Player to view content.

Partner IFMA CZ

Please update your Flash Player to view content.

Kalendář akcí

čt dub 19, 2018 @08:00 - 02:00AM
FM Camp 2018
čt dub 19, 2018 @09:00 - 05:00PM
Kurz ISO 41001 - Facility management - NOVINKA
pá dub 20, 2018 @08:00 - 05:00PM
ISO 41012 - Implementace Facility managementu - NOVINKA
pá dub 20, 2018 @08:00 - 02:00AM
FM Camp 2018
so dub 21, 2018 @08:00 - 05:00PM
ISO 41012 - Implementace Facility managementu - NOVINKA
ne dub 22, 2018 @08:00 - 05:00PM
ISO 41012 - Implementace Facility managementu - NOVINKA
út dub 24, 2018 @14:00 - 06:00PM
Valná hromada IFMA CZ 2018
út dub 24, 2018 @14:00 - 05:00PM
Kurz "Základy techniky vnitřního prostředí" (3 dny)
st dub 25, 2018 @09:00 - 05:00PM
Rozpočtování pro FM, tvorba plánu investic, Pojišťovnictví/rizika pro FM, Sledování nákladů a controlling
st kvě 02, 2018 @09:00 - 05:00PM
Řízení FM, Metodologie Lean Six Sigma pro FM

Hlavní mediální partneři

Please update your Flash Player to view content.

Mediální partneři

Please update your Flash Player to view content.

Spolupracujeme

Please update your Flash Player to view content.